Silliker, Inc.

Strona Główna

Lokalizacje Silliker

Nowości i zasoby

Kariera w Silliker

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe


Uslugi laboratoryjne

Audyty

Konsultacje

Szkolenia

Marketing sensoryczny

Nasze usugi

Badania konsumenckie

Analiza sensoryczna

Szkolenia i konsultacjeSzkolenia z zakresu analizy sensorycznej

W ramach działalności szkoleniowej proponujemy:
 • szkolenia osób odpowiedzialnych za analizę sensoryczną w firmie (liderów zespołów, kierowników laboratoriów sensorycznych)
 • szkolenia dla osób wchodzących w skład wewnętrznych zespołów oceniających-ekspertów
Programy szkoleń dostosowywane są do Państwa potrzeb i optymalizowane zależnie od indywidualnych problemów oraz zagadnień.

Tematyka szkoleń:
 • Zasady i metody analizy sensorycznej
 • Zastosowania metod sensorycznych w rozwoju produktów
 • Zastosowania metod sensorycznych w kontroli jakości produktów
 • Wybór członków zespołu eksperckiego
 • Weryfikacja działania zespołu
 • Trening i monitorowanie sprawności zespołu
 • Szkolenie i trening w zakresie konkretnej metody np. metod różnicowych, skalowania, QDA itp.
 • Szkolenie w zakresie metod sensorycznych wykorzystywanych do rozwoju lub modyfikacji produktów
 • Szkolenie w zakresie wykrywania wad w produkcie


Konsultacje

Aby znaleźć praktyczne i efektywne rozwiązanie Państwa problemów oferujemy:
 • przeprowadzenie auditu zgodności z wymaganiami i procedurami analizy sensorycznej
 • doradztwo w zakresie:
  • Projektowania laboratorium sensorycznego
  • Procedur wyboru oceniających do zespołu ekspertów
  • Wyboru metod analizy w zależności od specyfiki problemu i rodzaju produktu
  • Procedur przygotowania próbek do ocen
  • Interpretacji wyników i przygotowania sprawozdań
  • Monitorowania sprawności zespołu do ocen sensorycznych w firmie


Prosimy zapoznać się z najnowszą ofertą warsztatów poświęconych analizie sensorycznej organizowanych przez firmę Silliker Polska:
Szkolenia sensoryczne